കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ പുതിയ 12 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍; രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കി

കോട്ടയം: കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ പുതിയതായി 12 കണ്ടെയന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം. അഞ്ജന ഉത്തരവായി.

കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി- 30, 31, 32, ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി-37, വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചയത്ത്-7, 11, 12, 17, തൃക്കൊടിത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-15, ഉദയാനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-7, ടി.വി പുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-12, പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-14 എന്നിവയാണ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാകുന്ന പുതിയ വാര്‍ഡുകള്‍.

കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 24-ാം വാര്‍ഡും കുമരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാര്‍ഡും പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇതോടെ ജില്ലയില്‍ 23 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 57 വാര്‍ഡുകളാണ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്.

നിലവിലെ കണ്ടെയന്‍മെന്റ് സോണുകളുടെ പട്ടിക ചുവടെ. (തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

 1. കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-30, 31, 32, 36, 39, 46
 2. ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി-4, 27, 33
 3. ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി-24, 31, 33, 37
 4. വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-13, 21, 25, 24

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍

 1. പാറത്തോട് -7, 8, 9, 16
 2. അയ്മനം-14
 3. ഉദയനാപുരം-6, 7, 16
 4. കുമരകം-4, 10, 11
 5. ടിവി പുരം-10, 12
 6. വെച്ചൂര്‍-1, 3, 4
 7. മറവന്തുരുത്ത്-1, 11, 12
 8. വാഴപ്പള്ളി-7, 11, 12, 17, 20
 9. പായിപ്പാട് -7, 8, 9, 10, 11
 10. തലയാഴം-1
 11. തിരുവാര്‍പ്പ്-11
 12. കുറിച്ചി-20
 13. മീനടം-2, 3
 14. മാടപ്പള്ളി-18
 15. പാമ്പാടി-18
 16. നീണ്ടൂര്‍-8
 17. കാണക്കാരി-10
 18. തൃക്കൊടിത്താനം- 15
 19. പുതുപ്പള്ളി-14
join group new

Leave a Reply

%d bloggers like this: